Oferta

Główną specjalizacją firmy są roboty konstrukcyjne ale zajmujemy się również budową:

  • budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  • mostów i obiektów inżynieryjnych
  • hal produkcyjnych
  • garaży podziemnych